WAT LEVERT EEN SAMENWERKING OP?
Het gewenste resultaat
• Flexibele inzet van deskundigheid
• Continuïteit van werkzaamheden
• Kosten effectief: alleen de gewerkte uren worden in rekening gebracht
• Geen extra personeel aannemen totdat toekomstbeeld helder is
Vanuit zeer brede werkervaring, betrokkenheid en gedrevenheid de gewenste kwaliteit als resultaat.