DIENSTBAARHEID & ONDERSTEUNING
De wijze waarop Van den Oord Office Support zaken benadert, is ontstaan uit de jarenlange werkervaring binnen diverse bedrijfsculturen. Een verscheidenheid aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft ervoor gezorgd, dat Van den Oord Office Support u kan ondersteunen bij secretariële werkzaamheden, coördinerende, administratieve, organisatorische en commerciële werkzaamheden. Gevestigd in ´s-Hertogenbosch, grote bereikbaarheid.
OFFICE MANAGEMENT
Management & Organisatie
Ondersteunen/adviseren van de manager bij de agendabepaling en de samenwerking met medewerkers om gezamenlijk de organisatiedoelen te bereiken.
Management van supportprocessen
• Opzetten secretariaat
• Inrichten/herinrichten secretariële/administratieve processen
• Opstellen handleiding secretariële/administratieve processen
Communicatie en Public Relations
• Nieuwsbrieven/rapporten opstellen
• Presentaties vormgeven
• Huisstijlbeheer
• Relatiebeheer
• Organiseren personeelsbijeenkomsten / seminars / congressen / evenementen / partijen
Personeel & Organisatie
Ondersteunen/adviseren van de manager bij de uitvoering van een juiste HR-strategie: hoe neem je de beste mensen aan en hoe houd je ze vast, hoe je werknemers billijk beloont, hen traint en ontwikkelt, en hoe je de diversiteit van je personeel benut om concurrentievoordeel te halen.

PROJECTONDERSTEUNING
Projectsecretariaat
Binnen een projectorganisatie is de inzet van mensen en middelen separaat van de gangbare organisatie ingericht. Het projectdoel is gericht op het realiseren van een specifieke opdracht binnen een bepaalde tijd en budget. Vaak is er sprake van een eigen communicatieplan, financiële en personeelsadministratie. Dat maakt de rol van een projectondersteuner breder en ook uitdagender. De projectondersteuner zorgt ervoor dat de projectmanager en het projectteam op de juiste manier gefaciliteerd worden, zodat gezamenlijk het projectdoel binnen de geplande tijd en budget behaald wordt.
SECRETARIELE WERKZAAMHEDEN
Alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden, waaronder:
• Ondersteunen, voorbereiden en organiseren van het werk van de manager
• Redigeren/vormgeven teksten rapportages/offertes/algemene correspondentie
• Vergaderingen voorbereiden/notuleren/uitwerken/nazorg
• Agendabeheer
• Voeren dagelijkse leden- en/of financiële administratie